Concertlocaties

Kasteel Duivenvoorde

Binnen de muren van landhuizen zoals kasteel Duivenvoorde klonk vaak muziek. Niet door professionele ensembles maar door de bewoners van het huis zelf, samen met familie, vrienden of docenten. Muziek had in voorgaande eeuwen een belangrijke sociale functie, men wilde gezellig samenzijn, vaak met eten en drinken. Van het bezoeken van concerten in concertzalen was in de 18e eeuw nog geen sprake. Concerten hadden een intiem karakter en werden uitgevoerd in salons in kleine gezelschappen. Concertzalen kwamen pas op halverwege de 19e eeuw.

De Marotzaal op kasteel Duivenvoorde, waar de concerten worden gegeven, was een ontvangstzaal voor hoog bezoek en voor diners. De zaal had een representatieve functie. Muziek en concerten waren inherent verbonden aan ontvangsten. De zaal was ook bedoeld om te imponeren. De vooroudergalerij met de enorme portretten van voorouders moest benadrukken hoe belangrijk dit geslacht was. Hoe hoger en groter de portretten waren, hoe beter. Hoog bezoek moest tijdens een diner of feest opkijken tegen de indrukwekkende adellijke afkomst van de gastheer.

De bezoekers van nu zullen daarvan minder onder de indruk zijn, maar genieten van muziek doen we nog steeds.

Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK Voorschoten
Website | Google Maps

Dorpskerk Voorschoten

De geschiedenis van de Dorpskerk in Voorschoten gaat terug tot de 10e eeuw, toen op een hoger gelegen deel in het dorp een kerkje werd gesticht, gewijd aan St-Laurentius. De bouw was waarschijnlijk van hout, later kwam er een tufstenen kerk en naderhand één van baksteen. Met het beleg van Leiden in 1573 werd de kerk deels verwoest en later gedeeltelijk weer opgebouwd. De veertiende-eeuwse toren liep in 1702 grote schade op door brand. Het huidige neogotische uiterlijk dateert uit 1868. Het door Jacobus Zeemans voor deze kerk gebouwde orgel dateert van 1720.
Naast de kerk ligt het kerkhof dat eeuwen lang de algemene begraafplaats van Voorschoten was. Het oudste familiegraf op het kerkhof is de grafkelder van kasteel Duivenvoorde, uit de 14e eeuw. Kasteel Duivenvoorde had een grafkapel met grafkelder aan het koor van de middeleeuwse kruiskerk.
In 2000 en recent nog in 2020 werd de kerk inwendig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de tijd en kreeg het bijzondere glas-in-loodramen. Bij de renovatie werd ook met succes aandacht besteed aan de akoestiek.

Dorpskerk Voorschoten
Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten
Website | Google Maps